Nr Pow. Piętro Pokoje Kuchnia Status Rzut 3D Plan
NPI-001 66.51 m2 Piętro 1 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-002 52.42 m2 Piętro 1 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-003 54.26 m2 Piętro 1 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-004 39.97 m2 Piętro 1 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-005 38.18 m2 Piętro 1 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-006 40.03 m2 Piętro 1 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-007 90.54 m2 Piętro 1 5 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-008 66.51 m2 Piętro 2 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-009 52.42 m2 Piętro 2 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-010 54.52 m2 Piętro 2 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-011 39.97 m2 Piętro 2 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-012 38.18 m2 Piętro 2 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-013 40.06 m2 Piętro 2 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-014 90.54 m2 Piętro 2 5 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-015 66.51 m2 Piętro 3 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-016 52.42 m2 Piętro 3 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-017 54.52 m2 Piętro 3 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-018 39.97 m2 Piętro 3 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-019 38.18 m2 Piętro 3 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-020 40.06 m2 Piętro 3 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-021 90.54 m2 Piętro 3 5 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-022 66.51 m2 Piętro 4 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-023 52.42 m2 Piętro 4 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-024 54.52 m2 Piętro 4 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-025 39.97 m2 Piętro 4 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-026 38.18 m2 Piętro 4 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-027 40.06 m2 Piętro 4 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-028 90.54 m2 Piętro 4 5 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-029 66.51 m2 Piętro 5 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-030 52.42 m2 Piętro 5 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-031 54.52 m2 Piętro 5 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-032 39.97 m2 Piętro 5 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-033 38.18 m2 Piętro 5 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-034 40.06 m2 Piętro 5 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-035 90.54 m2 Piętro 5 5 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-036 66.51 m2 Piętro 6 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-037 52.42 m2 Piętro 6 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-038 54.52 m2 Piętro 6 3 Aneks Rezerwacja Rzut 3D Zobacz
NPI-039 39.97 m2 Piętro 6 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-040 38.18 m2 Piętro 6 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-041 40.06 m2 Piętro 6 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-042 90.54 m2 Piętro 6 5 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-043 66.51 m2 Piętro 7 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-044 52.42 m2 Piętro 7 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-045 54.52 m2 Piętro 7 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-046 39.97 m2 Piętro 7 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-047 38.18 m2 Piętro 7 2 Aneks Rezerwacja Rzut 3D Zobacz
NPI-048 40.06 m2 Piętro 7 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-049 90.54 m2 Piętro 7 5 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-050 55.38 m2 Piętro 1 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-051 33.84 m2 Piętro 1 1 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-052 39.49 m2 Piętro 1 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-053 57.99 m2 Piętro 1 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-054 55.38 m2 Piętro 2 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-055 33.84 m2 Piętro 2 1 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-056 39.49 m2 Piętro 2 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-057 57.99 m2 Piętro 2 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-058 55.38 m2 Piętro 3 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-059 33.84 m2 Piętro 3 1 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-060 39.49 m2 Piętro 3 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-061 57.99 m2 Piętro 3 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-062 55.38 m2 Piętro 4 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-063 33.84 m2 Piętro 4 1 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-064 39.49 m2 Piętro 4 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-065 57.99 m2 Piętro 4 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-066 55.38 m2 Piętro 5 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-067 33.84 m2 Piętro 5 1 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-068 39.49 m2 Piętro 5 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-069 57.99 m2 Piętro 5 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-070 55.38 m2 Piętro 6 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-071 33.84 m2 Piętro 6 1 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-072 39.49 m2 Piętro 6 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-073 57.99 m2 Piętro 6 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-074 65.33 m2 Piętro 7 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-075 39.49 m2 Piętro 7 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-076 57.99 m2 Piętro 7 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-077 61.75 m2 Piętro 1 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-078 40.77 m2 Piętro 1 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-079 33.80 m2 Piętro 1 1 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-080 55.38 m2 Piętro 1 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-081 61.75 m2 Piętro 2 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-082 40.77 m2 Piętro 2 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-083 33.80 m2 Piętro 2 1 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-084 55.38 m2 Piętro 2 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-085 61.75 m2 Piętro 3 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-086 40.77 m2 Piętro 3 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-087 33.80 m2 Piętro 3 1 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-088 55.38 m2 Piętro 3 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-089 61.75 m2 Piętro 4 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-090 40.77 m2 Piętro 4 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-091 33.80 m2 Piętro 4 1 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-092 55.38 m2 Piętro 4 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-093 61.75 m2 Piętro 5 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-094 40.77 m2 Piętro 5 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-095 33.80 m2 Piętro 5 1 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-096 55.38 m2 Piętro 5 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-097 61.75 m2 Piętro 6 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-098 40.77 m2 Piętro 6 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-099 33.80 m2 Piętro 6 1 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-100 55.38 m2 Piętro 6 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-101 61.75 m2 Piętro 7 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-102 40.77 m2 Piętro 7 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-103 66.58 m2 Piętro 7 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-104 70.16 m2 Parter 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-105 69.76 m2 Parter 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-106 82.33 m2 Piętro 1 4 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-107 70.89 m2 Piętro 1 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-108 69.52 m2 Piętro 1 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-109 49.37 m2 Piętro 1 2 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-110 37.45 m2 Piętro 1 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-111 54.18 m2 Piętro 1 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-112 84.08 m2 Piętro 2 4 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-113 70.89 m2 Piętro 2 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-114 69.52 m2 Piętro 2 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-115 49.37 m2 Piętro 2 2 Aneks Rezerwacja Rzut 3D Zobacz
NPI-116 37.45 m2 Piętro 2 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-117 54.18 m2 Piętro 2 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-118 84.08 m2 Piętro 3 4 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-119 70.89 m2 Piętro 3 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-120 69.52 m2 Piętro 3 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-121 49.37 m2 Piętro 3 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-122 37.45 m2 Piętro 3 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-123 54.18 m2 Piętro 3 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-124 84.08 m2 Piętro 4 4 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-125 70.89 m2 Piętro 4 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-126 69.52 m2 Piętro 4 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-127 49.37 m2 Piętro 4 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-128 37.45 m2 Piętro 4 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-129 54.18 m2 Piętro 4 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-130 84.08 m2 Piętro 5 4 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-131 70.89 m2 Piętro 5 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-132 69.52 m2 Piętro 5 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-133 49.37 m2 Piętro 5 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-134 37.45 m2 Piętro 5 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-135 54.18 m2 Piętro 5 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-136 84.08 m2 Piętro 6 4 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-137 70.89 m2 Piętro 6 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-138 69.52 m2 Piętro 6 3 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-139 49.37 m2 Piętro 6 2 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-140 37.45 m2 Piętro 6 2 Aneks Rezerwacja Rzut 3D Zobacz
NPI-141 54.18 m2 Piętro 6 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-142 84.08 m2 Piętro 7 4 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-143 70.89 m2 Piętro 7 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-144 69.52 m2 Piętro 7 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz
NPI-145 49.37 m2 Piętro 7 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-146 37.45 m2 Piętro 7 2 Aneks Sprzedany Rzut 3D Zobacz
NPI-147 54.18 m2 Piętro 7 3 Aneks Wolny Rzut 3D Zobacz

Formularz Kontaktowy


    Inwestor

    neocity

    NeoCity Group to międzynarodowa firma, która od 2003 roku dostarcza wysokiej jakości projekty inwestycyjne i deweloperskie w Europie Wschodniej i Środkowej oraz w Izraelu. W 2006 roku powołana została spółka NeoCity Polska w celu poszerzania działalności grupy na arenie międzynarodowej.

    NeoCity Polska zrealizowała 4 inwestycje mieszkaniowe na warszawskim rynku nieruchomości: NeoVita (Białołęka), NeoSky (Bielany), Intenso (Wola), NeoVillage (Ursus). Kolejną inwestycją jest NeoPolis (Ursus).

    Spółka aktywnie poszukuje nowych działek pod przyszłe projekty.